අනුරාධපුර බන්ධනාගාරය තුල ගැටුමත් සමග ගින්නක්…. සිරකරුවන් රැසකට වෙඩි! එක් රැඳවියෙකු මියගිය බව පොලිසිය කියයි… දෙවන සංස්කරණය

Published on: Mar 21, 2020 – දෙවන  සංස්කරණය –අනුරාධපුර බන්ධනාගරයේ සිදු වූ වෙඩි තැබීමෙන් එක් රැඳවියෙකු මිය ගොස් තවත් රැඳවියන් තිදෙනකු තුවාල ලබා තිබේන බව පොලිසිය සදහන් කරනවා.ඒ දැනට නිළ වශයෙන් දැනුම් දිය හැකි දත්ත වලට අනුව බවයි පොලිසිය සදහන් කර ඇත්තේ. මේ වන විට අනුරාධපුර බන්ධනාගරයේ ගින්නක්ද හට ගෙන තිබේන අතර කෙරොනා යැයි සැක රෝගියෙකු … Continue reading අනුරාධපුර බන්ධනාගාරය තුල ගැටුමත් සමග ගින්නක්…. සිරකරුවන් රැසකට වෙඩි! එක් රැඳවියෙකු මියගිය බව පොලිසිය කියයි… දෙවන සංස්කරණය