ජනතා මුදල් විනාශ කරමින් රටට කොරෝනා ගෙනා අමන තකතීරූ දිලිත්,ඉරාජ් වහා අත් අඩංගුවට ගනු! නීතියට බයෙන් විඩියෝවත් ඉවත් කරගෙන… රටම විනාශ කල කොරෝනාවට දොර විවෘත වු හැටි…. 1st Update

Published on: Mar 20, 2020- අද වනවිට කොරෝන වසංගතය රටම වෙලාගෙන අවසන්.මේ ගෙවමින් ඇත්තේ පැතිර ගිය වෛරසය මිනිස් ශරිරයෙන් මතුවන තුරු කල් මරන සතියයි.වත්මන් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව ගත් වැරදි තින්දු හේතුවෙන් ස්වාභාවික දේශසීමාවක් සහිත ශ්‍රි ලංකාව වැනි රටක් ආරක්ෂා කර ගැනිමට අසමත්වු බව ඔප්පු කර අවසන්. ‘කෙරෝනා’ වෛරසය ආසාධිත පළමු රෝගියා හමුවු අවස්ථාවේ ඇටය හොදව් උ … Continue reading ජනතා මුදල් විනාශ කරමින් රටට කොරෝනා ගෙනා අමන තකතීරූ දිලිත්,ඉරාජ් වහා අත් අඩංගුවට ගනු! නීතියට බයෙන් විඩියෝවත් ඉවත් කරගෙන… රටම විනාශ කල කොරෝනාවට දොර විවෘත වු හැටි…. 1st Update