ආණ්ඩුවේ නීරෝධායන බොරුව…. නාමල්ගේ නියෝගයට නිරෝධායනය නැතුව ගෙදර! මෙන්න සාක්ෂී … මෙහෙම ගියොත් අපේ රටට කොරෝනා සරණම තමා….

Published on: Mar 15, 2020 – රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ දේශපාලන හිතවත්කම් මත සිදුවන මුදාහැරීම් හේතුවෙන් covid 19 හෙවත් කොරෝනා වෛරසය රටතුල පැතිරයාමේ අවදානම බරපතල ලේස වර්ධනනය වෙමින් තිබේන බව අප විශේෂ වාර්තාකරු සදහන් කළා. නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය තුල යුරෝපා රටවල සිට මෙන්ම් කොරියාව,ඇතුලු විවිධ රටවල පෞද්ගලික දේශපාලන හිතවත් කම් මත ගුවන් තොටුපළේන් එම පැමිණෙන්න නිදහස්ව පැමිණ ඇති අතර … Continue reading ආණ්ඩුවේ නීරෝධායන බොරුව…. නාමල්ගේ නියෝගයට නිරෝධායනය නැතුව ගෙදර! මෙන්න සාක්ෂී … මෙහෙම ගියොත් අපේ රටට කොරෝනා සරණම තමා….