රැට …රැට දුමින්ද ගේදර යයි…. රංජන්ගේ හඩපට එළියට එම කුමන්ත්‍රණයක්! මාර්තු පනිනකම් දුමින්දට නිදහස දෙන්න බැරිබව ජනපති කියයි…

Published on: Jan 12, 2020 – භාරතගේ ඝාතකයා වි සිටින දුමින්ද සිල්වා ඉක්මනින්ම නිදහස් කර ගැනිම  සදහා හිරූ හිමිකරු රේනෝ සිල්වා සහ රන්ජන් රාමනායක එක්ව කුමන්ත්‍රණයක් දියත් කර ඇති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කර තිබේ.ජනාධිපතිවරයාගෙ ප්‍රධානත්වයෙන්, ආරක්ෂක ලේකම්වරයා,බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා ඇතුලු ආරක්ෂක ප්‍රධානින් හමුවි ඇති අතර එහිදි ගෝඨාභය ජනාධිපතිවරයා මෙම අනාවරණය කර තිබේ. පසුගියදා … Continue reading රැට …රැට දුමින්ද ගේදර යයි…. රංජන්ගේ හඩපට එළියට එම කුමන්ත්‍රණයක්! මාර්තු පනිනකම් දුමින්දට නිදහස දෙන්න බැරිබව ජනපති කියයි…