මුදල් විශුද්ධිකරණයේ ප්‍රමුඛයෝ Shell සමාගම සමග ලයිකා මොබයිල් ඩිල් දැමු හැටි… දවසකට දෙවරක් යුරෝ 240,000 මුදලක්! කොල්ල කාලා…. ලංකාවේ මාධ්‍ය සහ මුල්‍ය ආයතන ගිල ගැනිමේ සුභාෂ්කරන් අල්ලිරාජා සහ ජේ. සුධීර් ජෙයරාම්ගෙ මෙහෙයුම

Published on: Sep 27, 2018 – රටේ ප්‍රධානතම පෙලේ මාධ්‍ය ආයතන සහ මුල්‍ය ආයතන කොටි ඩයස්පෝරාවේ ග්‍රහණයට යටකිරිමේ මෙහෙයුම මේ වනවිට ඉතාමත් සියුම්ව ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබේන දෛනිකව සමාජයේ නිර්මාණය කරන විවිධා කාරයේ ප්‍රශ්ණ හරහ එම ඩයස්පොරා මෙහෙයුම් අමතක කරලිමට ආණ්ඩුව මෙන්ම විපක්ෂයද කටයුතු කරමින් සිටින අතර ඊට හේතුව වි ඇත්තේ දමිළ ඩයස්පොරාව හරහා ඒ හැම එකාගේම සාක්කු … Continue reading මුදල් විශුද්ධිකරණයේ ප්‍රමුඛයෝ Shell සමාගම සමග ලයිකා මොබයිල් ඩිල් දැමු හැටි… දවසකට දෙවරක් යුරෝ 240,000 මුදලක්! කොල්ල කාලා…. ලංකාවේ මාධ්‍ය සහ මුල්‍ය ආයතන ගිල ගැනිමේ සුභාෂ්කරන් අල්ලිරාජා සහ ජේ. සුධීර් ජෙයරාම්ගෙ මෙහෙයුම